การหารทศนิยม ป5 ป6 ▶5:01
การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ ป 5 ป 6 ▶1:02
บวกลบคูณหารทศนิยม ป5 ป6 ▶8:28
วิธีเปลี่ยนเศษส่วนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน ป5 ป6 ▶5:32
วิธีเปลี่ยนเศษส่วนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน ป5 ป6 ▶1:02:16
การอยู่ค่ายพักแรม​ ป​5​ ป6​ Ep​ 2 ▶5:16
สูตรลัดการแปลง%เป็นเศษส่วน ป5 ป6 ▶3:07
การคูณทศนิยม ป5 ป6 (ตัวอย่าง สอนสด ONLINE โดยแอป ZOOM สอนโดย ครูฮิวโก้ ▶1:09:52
Ep.5 วิทย์ ป 5 ขึ้น ป 6 การจำแนกสารและกรดเบส ▶1:25
[คอร์สเรียน] ป5. ป6. เตรียมสอบเข้า ม.1 ▶2:57
เทคนิค คิดลัด การเปรียบเทียบเศษส่วน ป4 ป5 ป6 ▶4:31
สูตรการหาผลบวกเลขเรียงกันที่เริ่มต้นด้วย 1 (คณิต ป5 ป6) ▶0:33
สูตรการหาผลบวกเลขเรียงกันที่เริ่มต้นด้วย 1 (คณิต ป5 ป6) ▶9:26
ป1ป2ป3ป4ป5ป6 ▶7:05
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ▶10:24
*ICDลาดกะบัง หน้า ป4 ป5 ป6 ▶48:50
น้องๆ ป4 ป5 ป6 และ เตรียมสอบเข้า ม1 เรียนยังไง...ให้รู้เรื่อง...ให้เก่ง ▶43:11
DLTV ป.5 วิทยาศาสตร์ | 16 มิ.ย. 64 | โซ่อาหาร (2) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:50
DLTV ป.5 วิทยาศาสตร์ | 9 มิ.ย.64 | ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) ▶56:50
DLTV ป.5 วิทยาศาสตร์ | 9 มิ.ย.64 | ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) ▶7:18
DLTV ป.5 วิทยาศาสตร์ | 14 มิ.ย. 64 | โซ่อาหาร (1) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶20:56
DLTV ป.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 มิถุนายน | สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร (1) | เรียนออนไลน์ ▶7:11
DLTV ป.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 มิถุนายน | สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร (1) | เรียนออนไลน์ ▶49:15
หน่วยความรู้ที่ 1 ดูแลเสื้อผ้า ป .5 ▶50:03
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม แบบฝึกหัด 1.2 เรื่อง ห.ร.มและค.ร.น หน้า 5-7 ▶49:56
การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบเคลื่อนที่ ป 5 ป 6 ▶50:34
DLTV ป.5 วิทยาศาสตร์ | 2 มิ.ย. 2564 | ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) ▶4:18
DLTV ป.5 วิทยาศาสตร์ | 2 มิ.ย. 2564 | ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) ▶50:01
DLTV ป.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 มิ.ย. 64 | การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶41:40
DLTV ป.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 มิ.ย. 64 | การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:37
DLTV ป.6 คณิตศาสตร์ | 4 มิ.ย. 64 | การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ(1) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:46
DLTV ป.6 คณิตศาสตร์ | 4 มิ.ย. 64 | การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ(1) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:47
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 10 มิ.ย. 64 | การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:06
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 10 มิ.ย. 64 | การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶52:01
การบวกลบเศษส่วน ป6 โดยครูพี่ตู้ powerbrain ▶51:06
คณิตศาสตร์ ป.5 | 7 ส.ค.63 | โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง DLTV5 ▶49:19
คณิตศาสตร์ ป.5 | 7 ส.ค.63 | โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง DLTV5 ▶48:10
เฉลยข้อสอบ TEDET คณิตศาสตร์ ป 5 ปี 2560 Part1 (ข้อ 1-15) ▶49:29
DLTV ป.6 วิทยาศาสตร์ | 22 มิ.ย.64 | รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (4) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶32:13
DLTV ป.6 วิทยาศาสตร์ | 22 มิ.ย.64 | รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (4) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:48
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 2 มิ.ย. 64 | การใช้ 1ส่วน 2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน | เรียนออนไลน์ ▶48:56
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 2 มิ.ย. 64 | การใช้ 1ส่วน 2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน | เรียนออนไลน์ ▶48:45
DLTV ป.6 คณิตศาสตร์ | 14 มิ.ย. 64 | การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ (2) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶54:03
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 16 มิ.ย. 64 | การลบจำนวนคละ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:01
DLTV ป.3 วิทยาศาสตร์ | 7 มิ.ย. 64 | ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 1) ▶47:59
DLTV ป.2 วิทยาศาสตร์ | 7 มิ.ย. 64 | สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶44:52
DLTV ป.1 ภาษาไทย | 1 มิ.ย. 64 | มารู้จักกัน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶4:16
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 18 มิ.ย. 64 | การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶3:03
DLTV ป.6 ภาษาไทย | 2 มิถุนายน 2564 | การอ่านเร็วและจับใจความ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶0:24
EP 9: การใช้ "s เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ▶49:31
DLTV ป.4 ศิลปะ | 14 มิ.ย. 64 | รูปร่าง รูปทรง | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶5:01
DLTV ป.4 คณิตศาสตร์ | 11 มิ.ย. 64 | การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:57
DLTV ป.4 คณิตศาสตร์ | 11 มิ.ย. 64 | การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:05
DLTV ป.4 คณิตศาสตร์ | 2 มิ.ย. 64 | การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า 10,000,000 ▶49:57
DLTV ป.4 คณิตศาสตร์ | 2 มิ.ย. 64 | การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า 10,000,000 ▶49:01
DLTV ป.6 ภาษาไทย | 10 มิถุนายน 2564 | พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากการฟังและดู | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:13
DLTV ป.6 ภาษาไทย | 10 มิถุนายน 2564 | พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากการฟังและดู | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:45
DLTV ป.3 คณิตศาสตร์ | 10 มิ.ย. 64 | การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน | เรียนออนไลน์ ▶51:58
DLTV ป.4 คณิตศาสตร์ | 24 มิ.ย. 64 | การหาผลบวกจากค่าประมาณ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:06
DLTV ภาษาไทย ป.5 วันที่ 29 ก.ค. 63 | อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) | เรียนออนไลน์ ▶49:39
ไขว้กันเลย! เทียบค่าเศษส่วนรวดเร็วทันใจด้วยการคูณไขว้/คณิต A4 ▶8:31
ไขว้กันเลย! เทียบค่าเศษส่วนรวดเร็วทันใจด้วยการคูณไขว้/คณิต A4 ▶50:57
สายฟ้าสลาตัน ▶50:44
สรุปสูตร คณิต ป6 แนวใหม่ ปรับปรุงใหม่ By ครูฮิวโก้ powerbrain ▶48:01
DLTV ม.1 สังคมศึกษา | 11 มิ.ย. 64 | ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:01
DLTV ม.1 สังคมศึกษา | 11 มิ.ย. 64 | ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶52:39
การคูณจำนวนคละ การคูณเศษส่วน ป5 ป6 ▶51:53
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 4 มิ.ย. 64 | การเปรียบเทียบเศษส่วน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:22
DLTV ป.4 คณิตศาสตร์ | 8 มิ.ย. | การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 | เรียนออนไลน์ ▶51:40
DLTV ป.4 คณิตศาสตร์ | 8 มิ.ย. | การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 | เรียนออนไลน์ ▶48:01
DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | 7 มิ.ย. 64 | การเปรียบเทียบจำนวนคละ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶46:01
DLTV ป.4 ศิลปะ | 21 มิ.ย. 64 | พื้นผิว | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:43
DLTV ป.5 ภาษาอังกฤษ | 10 มิ.ย. 64 | We Love and Care | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶52:34
DLTV ป.3 ภาษาไทย | 17 มิ.ย. 64 | มาตรา กง | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶51:56
DLTV ป.5 ภาษาอังกฤษ | 22 มิ.ย. 64 | What Is She Like? | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:12
DLTV ป.4 สุขศึกษา | 1 มิ.ย. 64 | การเจริญเติบโตของช่วงอายุ 9-12 ปี | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶54:02
DLTV ป.5 ภาษาไทย | 1 มิ.ย. 64 | การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:25
ติวข้อสอบ สอบเข้าป.1 หมวดเชาว์ปัญญา ชุดที่1 ▶49:58
DLTV ป.3 ภาษาไทย | 2 มิ.ย. 64 | สระในภาษาไทย | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:45
DLTV ป.4 สุขศึกษา | 22 มิ.ย. 64 | พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶2:02
DLTV ป.3 ภาษาไทย | 1 มิ.ย. 64 | การทักทาย | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:07
DLTV ป.3 ศิลปะ | 9 มิ.ย.64 | สี | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:04
DLTV ป.3 ภาษาอังกฤษ | 4 มิ.ย. 64 | Nice to Meet You | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:01
DLTV ป.5 ภาษาอังกฤษ | 17 มิ.ย. 64 | Who Are These People? | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:16
DLTV ป.4 ภาษาอังกฤษ | 7 มิ.ย. 64 | All About Me (Hello! My Name is Mary) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶47:56
DLTV ป.4 ภาษาไทย | 18 มิ.ย. 64 | อาขยานขับขานวรรณคดี (๑) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:01
DLTV ป.3 ภาษาอังกฤษ | 1 มิ.ย. 64 | Hello, How Are You? | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶49:35
DLTV ภาษาไทย ป.5 วันที่ 31 ก.ค. 63 | ข้อคิดสอนใจ (1) | เรียนออนไลน์ ▶53:43
DLTV ป.4 ศิลปะ | 7 มิ.ย. 64 | เส้น | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:38
DLTV ป.4 ภาษาไทย | 4 มิ.ย. 64 | มาตราตัวสะกด (๒) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶51:44
DLTV ป.2 คณิตศาสตร์ | 2 มิ.ย.64 | การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) | เรียนออนไลน์ ▶47:25
DLTV ป.2 คณิตศาสตร์ | 2 มิ.ย.64 | การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) | เรียนออนไลน์ ▶52:35
DLTV ป.4 ประวัติศาสตร์ | 16 มิ.ย. 64 | ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:57
DLTV ป.2 ภาษาไทย | 14 มิ.ย. 64 | รอบรู้ผันวรรณยุกต์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:19
DLTV ป.4 ภาษาอังกฤษ | 14 มิ.ย. 64 | Home Sweet Home (We love and Care) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶52:54
DLTV ป.4 คณิต | 1 มิ.ย. | การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000แต่ไม่เกิน10,000,000 ▶52:50
DLTV ป.4 คณิต | 1 มิ.ย. | การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000แต่ไม่เกิน10,000,000 ▶49:22
DLTV ป.2 ศิลปะ | 7 มิ.ย. 64 | เส้น | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶51:42
ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด ▶50:08
DLTV ป.2 ศิลปะ | 21 มิ.ย. 64 | รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶52:43
DLTV ป.2 ศิลปะ | 21 มิ.ย. 64 | รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶53:36
DLTV ป.5 ศิลปะ | 8 มิ.ย. 64 | น้ำหนักแสงเงา | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:58
DLTV ป.2 ภาษาไทย | 1 มิ.ย. 64 | พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย(๑) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶48:39
DLTV ป.2 ภาษาไทย | 1 มิ.ย. 64 | พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย(๑) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶50:31
DLTV ป.3 ภาษาไทย | 7 มิ.ย. 64 | สระประสมชวนคิด | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶47:32
DLTV ป.4 ภาษาอังกฤษ | 10 มิ.ย. 64 | Things You Should Know About Me | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.3 ศิลปะ | 2 มิ.ย. 64 | เส้น | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.3 คณิต| 2 มิ.ย.| การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 ▶
DLTV ป.3 คณิต| 2 มิ.ย.| การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 ▶
DLTV ป.2 ภาษาไทย | 8 มิ.ย. 64 | บอกย้ำอักษรสามหมู่ (๑) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.4 ภาษาไทย | 11 มิ.ย. 64 | คำเป็น คำตาย | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.2 ประวัติศาสตร์ | 24 มิ.ย. 64 | คำบอกช่วงเวลา | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.4 ภาษาไทย | 7 มิ.ย. 64 | คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.4 ภาษาอังกฤษ | 21 มิ.ย. 64 | Who? | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.5 สุขศึกษา | 4 มิ.ย. 64 | ระบบย่อยอาหาร (1) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.3 ประวัติศาสตร์ | 2 มิ.ย.64 | ประวัติศาสตร์ ความหมายและที่มาของศักราช | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.3 ประวัติศาสตร์ | 2 มิ.ย.64 | ประวัติศาสตร์ ความหมายและที่มาของศักราช | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.4 ภาษาไทย | 28 มิ.ย. 64 | การใช้พจนานุกรม (๒) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.5 ภาษาอังกฤษ 15 มิ.ย. 2564 | There’s No One Just Like You | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.4 ภาษาไทย | 16 มิ.ย. 64 | การผันวรรณยุกต์ (๒) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.4 สังคมศึกษา | 7 มิ.ย. 64 | ประเภทของสินค้าและบริการ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.2 คณิตศาสตร์ | การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10) ▶
DLTV ป.2 คณิตศาสตร์ | การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10) ▶
DLTV ม.3 สังคมศึกษา | 4 มิ.ย. 64 | พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.5 ภาษาไทย | 16 มิ.ย. 64 | คำราชาศัพท์น่ารู้ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.1 ภาษาไทย | 9 มิ.ย.64 | ฝึกทักษะอ่าน เขียน | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.5 ประวัติศาสตร์ | 18 มิ.ย. 64 | ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.5 ประวัติศาสตร์ | 18 มิ.ย. 64 | ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ป.3 ภาษาอังกฤษ | 25 มิ.ย. 64 | Tell Me More | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง ▶
DLTV ภาษาไทย ป.5 วันที่ 6 ส.ค. 63 | อาขยานขานไข (2) | เรียนออนไลน์ ▶

  >>次へNext


lud20211027001633
↓「ป5 ป6」Often searched with:
15 ปี 12 ปี xxx とんがり ป 6 หี ซิง หี 6 หี ls บ6หีขวบ . 7 ขวบ ก 4shared 12 ปี xxx fc2 tokyo motion 実録ุด ls 12yo sexืน.jpg child . 7 ขวบ หีลูกสาว 한국야동 스와핑ล น 10 ls models บ6หีขวบ 30 momบ930 mom930 momบ คลิกมา เด็กประถม 10 ขวบ โป๊ ม.ต้น นัด น้ำตก my free xxxี xxx วบvichatter young 930 momบ930 mom930 momบ weding xxxี บ[email protected] Darknet girl porn fake agentbigolive หี teen Asian bigolive หี 6-11ขวõs porn 10 ขวบ 6-11ขวบporn 小学生射精小学生ออม สุชาร์ หลุด Zoo pornH4610 pornveบporn เย็ดเด็ก weding xxxี xxx พ่อเย็ดลูกสาว ลักหลับหลานสาว 11歳 u12 porn หีหลานสาว. 6 ขวบ ขวบ ขวบporn เด็ก nal ไทย บ yoiuku yขวบ dog sex 샤워 몰카12ขวบ nude 쌍욕 야동한국야동 스와핑ล

in 0.05907416344 sec @127 on 102700